اسپری ضدعفونی کننده دست و سطوح 70% اتانول ماد اولدوز 400 میلی لیتر

30,000 تومان

پک اسپری ضدعفونی کننده دست کروسپت 390 میلی لیتر

Corospet Hand Sanitizer Spray 390 ml 40,400 تومان

ژل ضد عفونی کننده دست سپتاتک 100 عددی

Septattak Hand Antiseptic Gel 100 Sachet 40,000 تومان 38,400 تومان

ژل ضدعفونی کننده کروسپت 500 میلی لیتر

Corospet hand sanitizer gel 500 ml 50,600 تومان

محلول ضدعفونی کننده دست سامی ساز 250 میلی لیتر

Samisaz Hand Sanotizer 250 ml 20,000 تومان

محلول ضدعفونی کننده دست کماکل کیمیا الکل زنجان

Kimia Alcohol Zanjan Antiseptic Spray 18,600 تومان25,000 تومان

محلول ضدعفونی کننده دست کماکل کیمیا الکل زنجان 120 میلی لیتر

Kimia Alcohol Zanjan instant Disinfectant Komakol 120 ml 21,800 تومان

محلول ضدعفونی کننده دست و صورت بوغاز ایچی 400 میلی لیتر

55,000 تومان

محلول ضدعفونی کننده دست و صورت مارمارا 400 میلی لیتر

Marmara 55,000 تومان